Gromadka Kubusia Puchatka

KADRA HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Nauczyciele: mgr Lilianna Dąbrowska  Język angielski: wtorek   9:45 - 10:15
mgr Urszula Pszczoła czwartek  9:00 - 9:30
mgr Marta Siwiec Rytmika: środa 10:45 - 11:10

Woźna oddziałowa:

Barbara Gierczak

Zajęcia ekologiczne

(z instruktorem MDK)

poniedziałek

 12:30 - 13:00

 Godziny dostępności nauczycieli

Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

Nauczyciele grupy: LOGOPEDA:
wtorek 9:45 - 10:15 środa 7:30 - 8:00
czwartek 9:00 - 9:30 8:00 - 8:30

 

piątek 10:15 - 11:15 9:30 - 10:00
w zależności od zmiany nauczyciela 11:00 - 11:30
Nauczyciel wspomagający: czwartek 7:30 - 8:00
środa 8:00 - 9:00 8:00 - 8:30
10:30 - 11:00
piątek 7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
PSYCHOLOG:
wtorek 9:30 - 10:00
środa 10:00 - 10:30
czwartek 9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

Galeria

Powrót na początek strony