Godziny dostępności nauczycieli

Miniaturka.png

Od 1 września 2022r. obowiązuje przepis, który został zawarty w art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela. Określa on szczegółowo wymiar i zakres nowych obowiązków nauczycieli.

„W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców”.

Zgodnie z w/w przepisem nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu będą realizować godziny dostępności (przeznaczone na konsultacje) wg ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach poszczególnych grup oraz w zakładce SPECJALIŚCI (logopeda, psycholog, pedagog specjalny).

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony