Rekrutacja 2023/2024

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (22 - 28 II 2023r.) - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szk. 2022/2023

Deklarację o kontynuacji należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA (1-27 III 2023r.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola

LINK DO WNIOSKU - TUTAJ

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie kryt. lokalne

Oświadczenie woli zapisu

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony