Rekrutacja 2024/2025

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU wychowania przedszkolnego (23 - 29 II 2024r.) - dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szk. 2023/2024

Deklarację o kontynuacji należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola.

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA (1-29 III 2024r.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (8-17 V 2024r.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zasad i harmonogramu rekrutacji:

Uchwała

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony