Projekty

W naszym przedszkolu realizujemy projekty własne oraz ogólnopolskie.

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni -  Magiczna moc bajek - IV edycja - czytelniczy projekt międzynarodowy

Realizacja: oddział III, IV

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.

Książki są też nośnikami uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować trudne sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować własne przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka, a także kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.


Dzieci programują - IV edycja – PogłówkujMY - projekt ogólnopolski

Realizacja: oddział III, IV

Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Włączenie nauki programowania do edukacji przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Naukę programowania można rozpocząć już od najmłodszych lat, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Ale zanim dzieci będą rozwiązywały problemy z wykorzystaniem komputera, warto, aby nauczyły się robić to również bez niego.

W trakcie zabaw z zakresu kodowania i programowania, dziecko w przystępny sposób uczy się logicznego myślenia i w praktyce łączy ze sobą wiedzę ściśle matematyczną z wiedzą humanistyczną. Stworzenie nawet jednego z najprostszych programów wymaga dokładnego przeanalizowania wielu czynników z różnych obszarów nauki. Dzieci nauczą się pracy w grupie, tak niezbędnej w codziennym życiu. Kodowanie składa się z kilku etapów i często tylko wspólne konsultacje z innymi dziećmi mogą doprowadzić do osiągnięcia sukcesu. Zabawa w kodowanie dla  uczy je bieżącego rozwiązywania problemów. Jeśli jakaś kwestia nie zostanie wyjaśniona, to problem nie zniknie, a co za tym idzie nie będzie można przejść do następnego poziomu.

Kodowanie w przedszkolu zaczynamy od prostych zabaw bez używania komputera. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.


Czyste powietrze wokół nas - projekt ogólnopolski

Realizacja: oddział II, III

 Czyste powietrze wokół nas to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, który jest pierwszym ogniwem w cyklu takich programów i jest adresowany nie tylko do dzieci, ale i ich rodziców oraz opiekunów. Program ten ma charakter profilaktyczny, który ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Ważnym jego punktem jest także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowy dla przedszkolaków. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb najmłodszych. Uwzględnione są w nim także dwa spotkania z rodzicami: przed rozpoczęciem działań, na którym przedstawione są ogólne założenia programu, oczekiwane korzyści i przewidywane trudności oraz po jego zakończeniu, podsumowujące jego przebieg, osiągnięte sukcesy, napotkane przeszkody, a także nakreślające plany dalszego działania mające na celu wzmocnienie efektów programu.


Eko Frajda - projekt ogólnopolski

Realizacja: oddział II, III, IV, V

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań ekologią od najmłodszych lat.

Główne założenia programu to: kształtowanie kreatywnego myślenia i wyobraźni, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie dzieci, integracja nauczycieli i współpraca między placówkami, rozwijanie umiejętności cyfrowych nauczycieli poprzez aktywne uczestnictwo w grupie na portalu społecznościowym FB.


 

 

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony