PROGRAM WIELOLETNI „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025"

logotyp-podstawowy - miniaturka.jpg

LOGO - wszystko - miniatura.jpg

Miasto Puławy otrzymało z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w ramach programu to Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

W ramach programu Miejskie Przedszkole Nr 7  otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 3000 zł, zaś 750 zł. wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3750 zł.

 Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

 W ramach działań promujących czytelnictwo zaplanowaliśmy szereg działań takich jak:

- "Wychowanie przez czytanie" - czyli angażowanie środowiska lokalnego (w tym seniorów) w czytanie dzieciom bajek i opowiadań,

- "Bajkowy bohater" – plastyczny konkurs międzyprzedszkolny,

- "Spotkania z literaturą" - cykliczne wyjścia na zajęcia biblioteczne oraz cotygodniowe wypożyczania książek,

- spotkanie autorskie z twórcą literatury dziecięcej,

- inne.

W ramach programu chcemy  wyposażyć przedszkolną bibliotekę w nowości czytelnicze, szczególnie w pozycje z zakresu bajkoterapii, pozycji z zakresu literatury popularnonaukowej, książki przyrodnicze, pozycje dotyczące historii Polski dla najmłodszych.

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony