Złote Rybki

KADRA HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Nauczyciele: mgr Iwona Czech Język angielski: wtorek    9:30 - 9:45
mgr Anna Deska czwartek   9:30 - 9:45
Rytmika: środa 9:20 - 9:40
Pomoc nauczyciela: Aleksandra Brzyska
Woźna oddziałowa: Małgorzata Gąsiorowska

Godziny dostępności nauczycieli:

Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

poniedziałek 12:30 - 13:30 (A. Deska) PSYCHOLOG
czwartek 12:00 - 13:00  (I. Czech) wtorek 8:30 - 9:00
11:00 - 11:30
środa 9:00 - 9:30
czwartek 9:00 - 9:30

Galeria

Powrót na początek strony