Złote Rybki

KADRA HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Nauczyciele: mgr Iwona Czech Język angielski: poniedziałek     9:15 - 9:30
mgr Anna Podsiadła piątek   9:15 - 9:30
Rytmika: czwartek 10:00 - 10:20
Pomoc nauczyciela: Aleksandra Brzyska
Woźna oddziałowa: Katarzyna Kulig

Godziny dostępności nauczycieli:

Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

piątek 15:00 - 16:00 (A. Podsiadła) PSYCHOLOG
środa 12:00 - 13:00  (I. Czech) wtorek 8:30 - 9:00
11:00 - 11:30
środa 9:00 - 9:30
czwartek 9:00 - 9:30

Galeria

Powrót na początek strony