Logopeda

W ramach udzielania pomocy pedagogiczno - psychologicznej specjalistyczne zajęcia logopedyczne prowadzi Pani Agata Piróg.

Godzina dostępności nauczyciela:

środa - 12:00 - 13:00

 

Harmonogram pracy logopedy
wtorek 8:00 - 11:00
środa 8:00 - 12:00
czwartek 8:00 - 12:00

 

Harmonogram pracy grup
wtorek 8:00 - 8:30 Oddział III, IV Gr. 4
9:00 - 9:30 Oddział V Gr. 1
9:30 - 10:00 Oddział V Gr. 2
10:00 - 10:30 Oddział I Gr.13
10:30 - 11:00 zajęcia indywidualne
środa 8:00 - 8:30 Oddział II, III Gr. 5
9:00 - 9:30 Oddział III Gr. 9
9:30 - 10:00 Oddział II, IV Gr. 10
10:00 - 10:30 Oddział I, II Gr. 12
10:30 - 11:00 Oddział II Gr. 8
11:00 - 11:30 zajęcia indywidualne
czwartek 8:00 - 8:30 Oddział III Gr. 7
9:00 - 9:30 Oddział II, IV, V Gr. 11
9:30 - 10:00 Oddział V Gr. 3
10:00 - 10:30 Oddział II, IV, V Gr. 6
10:30 - 11:00 Oddział V Gr. 1
11:00 - 11:30 Oddział V Gr. 2
Powrót na początek strony