Koncepcja pedagogiczna Froebla - Innowacja pedagogiczna

Nasza innowacja wprowadzona została w roku szkolnym 2018/2019. Jest to nowatorskie rozwiązanie programowe.

Innowacja dotyczy pedagogiki Friedricha Wilhelma Fröbela. Obejmuje pracę z wykorzystaniem metody froeblowskiej oraz realizację programu wychowania przedszkolnego Dar zabawy. Ma na celu podnoszenie jakości pracy przedszkola i uatrakcyjnianie oferty placówki.

Koncepcja została opracowana na przełomie XIX i XX wieku. Dostrzegając i analizując współczesne uwarunkowania życia, w dobie wszechobecnej komputeryzacji i cyfryzacji, nauczyciele naszego przedszkola dbają o stworzenie warunków wychowania i edukacji odpowiadających na podstawowe potrzeby dzieci, odgrywające największą rolę w ich rozwoju. Wychodzi ona naprzeciw obecnym potrzebom edukacyjnym. Pozwala na tworzenie sytuacji, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w obszarze społecznym, emocjonalnym, fizycznym i poznawczym.

Myśl pedagogiczna F. W. Fröebla, uznawanego za twórcę wychowania przedszkolnego głosi, że zabawa, stanowi podstawową formę aktywności dziecka. Zabawa odpowiednio zorganizowana - ta swobodna wg pomysłu dziecka i ta inspirowana przez dorosłego - uczy współpracy, samodzielności i rozwija wszechstronną osobowość dziecka.

Realizując te założenia stawiamy na samodzielność w działaniu. Rolą nauczyciela, jest zapewnienie dzieciom warunków, dobieranie odpowiednich środków, organizowanie sytuacji do swobodnej zabawy w sali oraz w plenerze, zachęcanie do działania i wysiłku intelektualnego. Dzięki temu dzieci mają okazję do samodzielnego doświadczania, eksperymentowania, eksplorowania otoczenia i szukania radości w odkrywaniu nowego. Dzieci, zamiast słuchać o świecie i oglądać ilustracje, mogą samodzielnie, własnymi zmysłami poznawać otaczającą je rzeczywistość.

Pliki do pobrania

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony