Psycholog

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej specjalistyczne zajęcia psychologiczne prowadzi Pani Małgorzata Szostak.

 Godzina dostępności nauczyciela:

wtorek - 12:00 - 13:00

Harmonogram pracy psychologa
wtorek 8:00 - 12:00
środa 8:30 - 12:00
czwartek 9:00 - 12:30

 

Harmonogram pracy grup
wtorek 8:00 - 8:30 konsultacje dla rodziców i nauczycieli
8:30 - 9:00 Oddział I

zajęcia rozwijające

kompetencje społeczno - emocjonalne

9:00 - 9:30 Oddział II
9:30 - 10:00 Oddział III
10:00 - 10:30 Oddział IV
10:30 - 11:00 Oddział V
11:00 - 11:30 Oddział I
11:30 - 12:00 obserwacja dzieci
środa 8:30 - 9:00 konsultacje dla rodziców i nauczycieli
9:00 - 9:30 Oddział I

zajęcia rozwijające

kompetencje społeczno - emocjonalne

9:30 - 10:00 Oddział II
10:00 - 10:30 Oddział III, IV
10:30 - 11:00 Oddział IV
11:00 - 11:30 Oddział V
11:30 - 12:00 obserwacja dzieci
czwartek 9:00 - 9:30 Oddział I, II

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

9:30 - 10:00 Oddział III
10:00 - 10:30 Oddział III
10:30 - 11:00 Oddział IV
11:00 - 11:30 Oddział V
11:30 - 12:00 obserwacja dzieci
12:00 - 12:30 konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Powrót na początek strony