Wizja i misja

WIZJA PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY,
MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

  • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
  • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
  • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

MISJA PRZEDSZKOLA

  • jest otwarte na każde dziecko i jego rodziców,
  • jest wolne od selekcji,
  • wspomaga wszystkie dzieci z gwarancją ich wszechstronnego rozwoju,
  • różnicuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka
  • jest przyjazne dzieciom i ich środowisku rodzinnemu,

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony