Kadra

NAUCZYCIELE:

 • mgr Iwona Czech

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, mgr zintegrowanej pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą.


 • mgr Lilianna Dąbrowska

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


 • mgr Anna Deska

nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


 • mgr Jolanta Kowalczyk

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


 • mgr Martyna Markiewicz

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, lic. pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr  edukacji przedszkolnej i pedagogiki rewalidacyjnej. Absolwentka Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika z terapią autyzmu).


 • mgr Mariola Maron

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika z terapią autyzmu). Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.


 • mgr Anna Matraszek

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr w zakresie pedagogiki ogólnej i pedagogiki przedszkolnej. Kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą.


 • mgr Anna Podsiadła

nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Kurs kwalifikacyjny - metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym.


 • mgr Urszula Pszczoła
  • nauczyciel mianowany

  Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, lic. pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną.


  • mgr Anna Różycka

  nauczyciel dyplomowany

  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr pedagogiki ogólnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


  • mgr Iwona Lewikowska

  nauczyciel dyplomowany

  nauczyciel języka angielskiego

  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr filologii angielskiej.


  • mgr Marta Siwiec

  nauczyciel kontraktowy

  nauczyciel wspomagający

  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, mgr pedagogiki specjalnej - pedagogika resocjalizacyjna. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.


  • mgr Małgorzata Szostak

  nauczyciel początkujący

  psycholog

  Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, mgr psychologii, studium w zakresie przygotowania pedagogicznego.


  • mgr Agata Piróg

  nauczyciel początkujący

  logopeda,

  studia magisterskie na kierunku polonistyka, studia podyplomowe - kierunek: logopedia (Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie).


  • mgr Beata Kocot

  nauczyciel mianowany

  pedagog specjalny

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, mgr pedagogiki specjalnej  w zakresie oligofrenopedagogiki.


  PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

  • Jolanta Wojdyła - referent ds. żywności
  • Aleksandra Brzyska - pomoc nauczyciela
  • Sylwia Ciepielewska - woźna oddziałowa
  • Małgorzata Gąsiorowska - woźna oddziałowa
  • Barbara Gierczak - woźna oddziałowa
  • Katarzyna Kulig - woźna oddziałowa
  • Hanna Staszyńska - woźna oddziałowa
  • Agnieszka Bancerz - pracownik kuchni
  • Olga Dzwonnik - pracownik kuchni
  • Maria Garbacz - pracownik kuchni
  • Radosław Bartosiewicz - pracownik do prac ciężkich

  Przedszkole nr 7 w Puławach

  24-100 Puławy

  ul. C. K. Norwida 30

  mp7@um.pulawy.pl

  81 458 63 90

  81 458 63 91

  Powrót na początek strony