Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH MP 7.png

W związku z obowiązującą ustawą o ochronie małoletnich (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw) w naszym przedszkolu zostały wprowadzone nowe instrumenty ochrony praw dzieci, zwane Standardami Ochrony Dzieci.

W placówce obowiązuje dokument Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, który jest dostępny w zakładce DLA RODZICÓW - DOKUMENTY.

W czasie zajęć w każdej grupie dzieci zostały zapoznane z jego treścią. W każdej sali w widocznym miejscu znajduje się skrócona wersja graficzna Standardów Ochrony Małoletnich przeznaczona dla naszych wychowanków.

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony