Rekrutacja uzupełniająca 2024/2025

Dodaj podtytuł(7).png

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE odbędzie się w dniach 8 - 17 V 2024r.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić, wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zasad i harmonogramu rekrutacji:

Uchwała

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

Przedszkole nr 7 w Puławach

24-100 Puławy

ul. C. K. Norwida 30

mp7@um.pulawy.pl

81 458 63 90

81 458 63 91

Powrót na początek strony